JBL ProAqua Test - KH (karbonathårdhed)

99,00 DKK
paymentlogo paymentlogo paymentlogo paymentlogo paymentlogo
JBL KH Test.

JBL KH test sikre en hurtig og let måling af KH værdien af akvarievand. KH testsættet er let at aflæse ved hjælp af et farveskift.

1 dråbe = 1 ° KH (GKH).
Farveskift fra blå til gul.
Kan bruges til både ferskvand og saltvand.

JBL ProAqua Test KH er en letanvendelig hurtigtest til bestemmelse af karbonathårdheden eller antacidkapaciteten af ​​saltvand og ferskvand. Det svarer dermed til 1 dråbe = 1 °dKH.

Hvorfor teste? Afhængigt af dets oprindelse, og ofte på grund af undergrundens beskaffenhed, kan vand indeholde forskellige mængder af forskellige mineralsalte. De fleste af de salte, der er opløst i det, er jordalkali og alkaliske hydrogencarbonater. Sammen med karbonater og kuldioxid (CO2) danner brintkarbonater et vigtigt buffersystem, der forhindrer farligt høje pH-udsving i vand. Den målte karbonathårdhed (KH) giver den samlede koncentration af brintkarbonat i vandet og kan derfor i sjældne tilfælde (når alkaliske brintkarbonater hovedsageligt er til stede f.eks. i østafrikanske søer) være højere end den generelle hårdhed, som kun tager højde for jordalkalimalsalte. De fleste ferskvandsfisk og -planter i akvariet kan holdes med en karbonathårdhed på omkring 5-16 °dH. For en optimal CO2-gødskning bør karbonathårdheden dog ikke være under 5 °dH

Inspiration
Pas på dine planter